ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง การป้องกันความโหดร้ายในระดับรัฐ

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง การป้องกันความโหดร้ายในระดับรัฐ

MONROVIA –หกประเทศในแอฟริการวม ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง ถึงไลบีเรียเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างขีดความสามารถสามวันเกี่ยวกับวิธีการป้องกันความโหดร้ายในระดับรัฐ การประชุมเชิงปฏิบัติการเริ่มในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2022 ในมอนโรเวียโดยเรียกร้องให้รัฐบาลในแอฟริกาลงทุนในการป้องกันความโหดร้าย

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้นโดยศูนย์ฝึกอบรมการรักษาสันติภาพโคฟี อานัน และรัฐบาลกานา โดยความร่วมมือกับสำนักงานสร้างสันติภาพไลบีเรีย จุดมุ่งหมายของการประชุมเชิงปฏิบัติการคือการพัฒนาขีดความสามารถระดับภูมิภาคในการปรับปรุงการป้องกันความโหดร้ายในหกประเทศในแอฟริกาตะวันตก

นายเอ็ดเวิร์ด มัลบาห์ หัวหน้าสำนักงานสร้างสันติภาพไลบีเรีย กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังหนทางที่จะดำเนินการตามขั้นตอนในการกำจัดอาชญากรรมแห่งความทารุณและรับรองการมีส่วนร่วมร่วมกันที่จะทำให้ผู้นำก้าวไปไกลกว่าการกระทำของรัฐ

การประชุมเชิงปฏิบัติการยังจะร่างการดำเนินการตามนโยบายเพื่อให้แน่ใจว่าอาชญากรรมที่ทารุณจะถูกจำกัด ผู้เข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการจะหารือเกี่ยวกับผลกำไรที่ได้รับจากการต่อสู้กับความโหดร้ายและความจำเป็นในการวางระบบเตือนภัยล่วงหน้าและเจตจำนงทางการเมืองในการดำเนินคดีโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรมีความสำคัญเป็นอันดับแรก

การประชุมเชิงปฏิบัติการยัง

มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลามากขึ้นในการตอบสนองต่ออาชญากรรมที่โหดร้าย และเพื่อเสริมสร้างนโยบายทางกฎหมายด้วยการปกป้องพวกเขา ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการยังต้องการให้องค์กรภาคประชาสังคมเห็นว่าตนเองเป็นหุ้นส่วนสำคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรมที่โหดร้าย

การป้องกันความขัดแย้งยังคงเป็นจุดสนใจหลักของสหประชาชาติ ภายในแอฟริกา ซึ่งรวมถึงการรักษาสันติภาพและภารกิจสร้างสันติภาพ การช่วยเหลือประเทศที่เพิ่งประสบปัญหาความขัดแย้งกับการปรองดองและความพยายามในการปฏิรูป และการก่อตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจของสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในแอฟริกาในปี 2545

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนยังได้จัดตั้งกลไกสำหรับการสนับสนุนด้านเทคนิคแก่หลายประเทศในแอฟริกา และนอกเหนือจากการเยือนอย่างต่อเนื่องของกระบวนการพิเศษที่มีอำนาจเฉพาะเรื่องแล้ว ในแอฟริกาตะวันตกยังมีผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะประเทศสำหรับโกตดิวัวร์และมาลี ในแง่ของการป้องกันการปฏิบัติงาน กระทรวงการปฏิบัติการรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติได้เข้ามามีบทบาทอย่างกว้างขวางในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา

ภายหลังภารกิจรักษาสันติภาพ

ที่นำโดย ECOWAS และ AU หลายภารกิจได้เปลี่ยนเป็นการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติจำนวนมาก รวมถึงในโกตดิวัวร์ ไลบีเรีย เซียร์ราลีโอน และมาลี ภารกิจเหล่านี้มักจะรักษาสถานะที่แข็งขันภายในประเทศเป็นเวลานานหลังจากการยุติความขัดแย้งอย่างเป็นทางการ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความรุนแรงซ้ำแล้วซ้ำอีก และมักมีส่วนร่วมในการปฏิรูปภาคความมั่นคง การรณรงค์ลดอาวุธ และการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

 แม้ว่าการปฏิบัติการรักษาสันติภาพมักจะมีส่วนสนับสนุนที่ชัดเจนที่สุดในการป้องกันหรือยุติความขัดแย้ง หน่วยงานอื่นๆ ของ UN ก็ช่วยเหลือรัฐในการป้องกันเชิงโครงสร้างด้วย

อาชญากรรมที่โหดร้าย – ความรุนแรงอย่างเป็นระบบต่อพลเรือน – ยังคงส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชากรในซีเรีย ซูดานใต้ เมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) สาธารณรัฐแอฟริกากลาง (CAR) อิรัก เยเมน และอื่นๆ

ความล้มเหลวในการดำเนินการโดยทันทีเมื่อเผชิญกับอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ แม้จะมีบรรทัดฐานระหว่างประเทศที่เข้มงวดและกฎหมายระดับชาติที่เข้มงวด สะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดของระบบระหว่างประเทศในการป้องกันและหยุดการสังหารเหล่านี้ การรักษาสันติภาพที่เข้มงวดยิ่งขึ้นและการแทรกแซงอย่างรวดเร็วได้แสดงให้เห็นถึงคำมั่นสัญญาบางอย่าง แต่สิ่งเหล่านี้มีปฏิกิริยาตอบสนองและพยายามที่จะหยุดความรุนแรงในวงกว้างเมื่อได้ดำเนินการไปแล้ว

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง